Archive

Zadáním této zakázky bylo navrhnout úsporná opatření a provést výměnu stávající světelné soustavy za nové LED řešení. Výměna proběhla v prostorách: velín, bunkr odpadu, bunkr strusky, odpadové hospodářství a turbínová hala....